Ortak Sağlık Güvenlik Birimi – OSGB

Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi (OSGB) Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlardır.
Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi (OSGB) kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir;

• İşyeri hekimi
• İş güvenliği uzmanı
• Diğer sağlık personeli
istihdamı zorunludur.
Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, iş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

FARK ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE MÜHENDİSLİK HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimidir ve İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale başta olmak üzerer 5 ilde  tüm sektörlerdeki firmaların, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ihtiyaçlarına mevzuat kapsamında cevap vermektedir.