İşyeri Hekimi Hizmetleri

18572930_ml

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelini görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu yükümlülüğünü Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden veya Bakanlıkça yetkilendirilen Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerden hizmet alarak yerine getirebilir.
İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür;
• Rehberlik
• Risk değerlendirmesi,
• Sağlık Gözetimi,
• Eğitim,
• Bilgilendirme ve Kayıt,
• İlgili Birimlerle İşbirliği;
FARK OSGB İşyeri Hekimliği hizmetini mevzuatlara uygun olarak sunmaktadır.

“İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” İçin Tıklayın