İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri

is-guvenligi-uzmanligi
İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde yayınlanan tehlike sınıfları listesinde faaliyet alanlarına göre tehlike sınıfları belirlenmiştir.
İşletmenizin tehlike sınıfına göre (A sınıfı, B sınıfı , C sınıfı) İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmekteyiz.
Faaliyet alanınıza ve yaptığınız işe göre iş akışınıza katkı sağlayacak çözümler sunarak mevzuat kapsamında dokümantasyon, saha ziyaretleri, denetim ve kontroller yapılarak yönetim toplantıları ile bilgi akışı sağlanmaktadır. Tehlike sınıfınız ne olursa olsun kontrol ve denetlemeler ayrıca A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlarından oluşan kontrol mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.
Ayrıca;
• Risk Analizi ve Değerlendirmesi ,
• Acil Durum Çalışmaları
• Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması
• Acil durum ekiplerinin Eğitimi ve tatbikatları,
• Acil Durum Talimatlarının ve Acil Eylem Planlarının hazırlanması
• Konu İle İlgili Tüm Dokümantasyonun Hazırlanması
• Denetimler,
• İş Sağlığı ve Güvenliği açısından uygunluk denetimi,
• Yönetici Ve Çalışanlara yasada belirtilen tüm eğitimlerin verilmesi ve Sertifikalandırılması
• İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulması,
• Kaza raporlarının hazırlanması,
• Kaza kök neden analizi çalışmaları
• Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin tespiti,
• Patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç yönetmeliğinin hazırlanması
• Çalışma talimatlarının oluşturulması
• Mevcut talimatların güncellenmesi
• Görev, yetki ve sorumlulukların hazırlanması
• Kaza istatistiklerinin oluşturulması
• Ramak kala tespiti ve raporlanması
• İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi
• Çalışanların sağlık tetkiklerinin belirlenmesi
• İş izni uygulamaları
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması ve katılımı
• Yöneticiler için Durum Değerlendirmeleri
• Tüm çalışmaların yönetim sistemleri süreçlerine göre gerçekleştirilmesi
• Alt işveren iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gerçekleştirilmesi
• Asıl işveren-Alt işveren ilişkisi olan kurumlarda asıl iş – yardımcı iş’lerin tespiti ve görev tanımlarına göre kanuna uygunluklarının kontrolü
• Çalışan personelin görev tanımlarına göre kanun kapsamında yaptıkları iş ile ilgili bir eğitim aldığına dair belgelerin kontrolleri, yok ise yönlendirilmeleri.
• Yönetici İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
• Eğitim planlarının oluşturulması
• Oryantasyon eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
• Çalışma talimatlarının hazırlanması (Makine kullanma talimatı, görev tanımları, iş tanımları)

Neden İş Güvenliği Uzmanı İle Çalışmalısınız?
• İşin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya minimuma indirilmesi için
• Hem çalışanların korunması (İş Güvenliği), hem de bütün işletmenin ve üretimin güvenliğini sağlamak için (yani etraftakilerin ve çevrenin korunabilmesi için)
• Çalışanların iş güvenliğini sağlamayı, bir başka ifadeyle, işyerinde doğabilecek, iş kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli tedbirleri almak için
• Çalışanların İhmal ve dikkatsizliğinden kaynaklanan İş kazalarını engellemek ve/veya minimuma indirmek için
• Üretim ve hizmetlerinizin İş kazaları nedeniyle aksamaması için