Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri

sağlık personeli küçük resim10 (on) ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi yasal yükümlülüktür.
Diğer Sağlık Personeli, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
FARK OSGB Diğer Sağlık Personeli hizmetini mevzuatlara uygun olarak sunmaktadır.