Acil Durum Planlarının Hazırlanması

AEP

Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk dyardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasların düzenlenmesidir.

Acil Durum Nedir ?

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

Acil Durum Planı Nedir?

İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

Fark OSGB uzmanları tarafından işletmenizin Acil Durum Eylem Planı mevzuat kapsamında hazırlanmaktadır.

 

“İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik “ İçin Tıklayın!